Da Vinciplein 1 · 4462GX Goes · 0113-22 10 20 · info@zeelandhallen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Group

Ik wil de plattegrond van de locatie bekijken

Meer informatie
Menu

Actievoorwaarden winactie naam van onze nieuwe ruimte

Lees hier onder de actievoorwaarden

Bedenk de naam van onze nieuwe ruimte. Loop jij over van inspiratie? Stuur jouw idee in! Kiezen wij jouw suggestie als naam voor de nieuwe ruimte? Dan mag jij van ons een jaar lang gratis naar Bioscoop Goes. Lees hier onder de actievoorwaarden:

 • Zeelandhallen Exploitatie B.V. is de organisator van deze actie, de (eventuele) prijs wordt verzorgd door haar zustervennootschap DaVinci Bioscoop Goes
 • De actie start op 29 januari 2024 en heeft een initiële duur van twee weken, Zeelandhallen kan naar eigen inzicht besluiten de looptijd van de actie aan te passen
 • Zeelandhallen is niet verplicht een naam te kiezen uit de inzendingen en behoudt zich het recht voor zelf een naam te bedenken
 • De minimale leeftijd voor deelname aan de actie is 18 jaar
 • Medewerkers van Libéma en haar dochterbedrijven zijn uitgesloten van deelname aan de actie
 • Deelnemers mogen meerdere inzendingen versturen
 • Deelnemer verklaart de eigenaar te zijn van de intellectuele eigendomsrechten (zoals het auteursrecht) van de inzending en vrijwaart Zeelandhallen voor aanspraken van derden op deze rechten
 • Deelnemer doet middels deelname aan de actie afstand van alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle persoonlijkheidsrechten ten aanzien van de door deelnemer ingezonden naam/namen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle persoonlijkheidsrechten die bestaan of zullen ontstaan in verband met en voortvloeiende uit deze actie berusten bij Zeelandhallen. Voor zover deze rechten niet al bij Zeelandhallen rusten draagt deelnemer deze rechten over aan Zeelandhallen door deelname aan de actie. Zeelandhallen aanvaardt de betreffende overdracht. Zeelandhallen mag in voornoemd kader de inzendingen in de ruimste zin des woords exploiteren, gebruiken danwel overdragen, onder meer voor promotionele doeleinden. De deelnemer ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van de inzending door Zeelandhallen of door aan Zeelandhallen gelieerde entiteiten.
 • Er wordt persoonlijk contact opgenomen met de winnende inzending, waarna deze ook via verschillende social media, websites en/of een persbericht gedeeld zal worden
 • Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd
 • De prijs voor de (eventuele) winnaar van de actie betreft 12×2 bioscooptickets (24 tickets totaal) voor een bezoek aan DaVinci Bioscoop Goes
 • De (vrijkaarten voor de) bioscooptickets worden in één keer overgedragen aan de winnaar(s), hebben een geldigheidsduur van één jaar na datum uitgifte en mogen enkel door of gezamenlijk met de winnaar worden besteed
 • Wanneer Zeelandhallen een naam selecteert die door meerdere inzenders is ingezonden, dan wordt de prijs onder de betreffende deelnemers verloot
 • De prijs is niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere vergoeding
 • De vrijkaarten kunnen aan de kassa van de bioscoop ingewisseld worden voor bioscooptickets voor een film naar keuze, telefonisch kan ook gereserveerd worden
 • De vrijkaarten zijn inclusief toeslagen voor langere films en 3D
 • Zeelandhallen verwerkt de door deelnemer verstrekte gegevens ten behoeve van deelname aan de actie en in overeenstemming met haar privacy statement (https://www.zeelandhallen.nl/privacy-statement/)
 • DaVinci Bioscoop Goes verwerkt enkel de door de eventuele winnaar(s) verstrekte gegevens ten behoeve van het uitgeven van de prijs en in overeenstemming met haar privacy statement (https://bioscoopgoes.nl/informatie/privacy-beleid)

Doe mee en maak kans op een jaar lang gratis naar Bioscoop Goes.

Stuur jouw idee in

De mooiste tijd beleef je bij Zeelandhallen Goes, onderdeel van Libéma