Da Vinciplein 1 · 4462GX Goes · 0113-22 10 20 · info@zeelandhallen.nl

Group

Ik wil een evenement organiseren

Meer informatie
Group

Ik exposeer op deze locatie

Meer informatie
Group

Ik wil de plattegrond van de locatie bekijken

Meer informatie
Menu

14 november 2019
Nationaal Deltacongres

Het tiende Nationale Deltacongres wordt dit jaar gehouden in de Zeelandhallen.

Het tiende Nationale Deltacongres wordt dit jaar op donderdag 14 november gehouden in de Zeelandhallen. Ook dit jaar worden er weer 1500 deelnemers verwacht. Iedereen die betrokken is bij, en geïnteresseerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Doel

De tiende editie van dit congres heeft als doel maatschappelijke organisaties. het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan elkaar te verbinden. De partijen die actief zijn op het gebied van water kunnen in Zeeland hun kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Programma

Na een inhoudelijke plenaire openingsprogramma, zijn er in de middag interactieve parallelsessies. Deze sessies gaan over droogte en verzilting, zeespiegelstijging, Deltaprogramma in de stad en Ruimtelijke adaptatie in uitvoering. Net als vorig jaar zijn er enkele Deltatheaters voor kleinere sessies en presentaties. Tevens is er net als voorgaande jaren een Deltaparade waar aan het Deltaprogramma verbonden organisaties en programma’s zich presenteren. Op de Deltaparade is de hele dag gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Definitief programma

Het definitieve  programma van de dag zal nog bekend worden gemaakt. Vanaf dat moment is er ook de gelegenheid tot aanmelden.

 

De mooiste tijd beleef je bij Zeelandhallen Goes, onderdeel van Libéma